Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Rapporter, underlag & projektbank

Norrbottens livsmedelsstrategi 2016-2020

Under hösten 2015 och en bit in på 2016 arrangerade vi ett antal seminarier med olika teman. Resultatet blev Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, som sjösattes under 2016. Mellan 2016-2020 har samordnaren tillsammans med länets aktörer jobbat aktivt med genomförande av strategins åtgärdsprogram.

Läs mer

Rapporter framtagna till Nära Mat

Fakta och kunskap är centrala delar i arbetet med Nära Mat. Här hittar du rapporter som tagits fram i arbetet och genomförandet av dess åtgärdsprogram.

Läs mer

Trädgårdsutveckling i länet

Flertalet insatser har genomförts för att stötta produktionsutvecklingen av grönsaker och bär i Norrbottens län. Här presenteras flera av dessa satsningar och material som kan stötta näringen i sitt arbete.

Läs mer
pedagogik

Projektbanken

Projektbanken syftar till att ge en överblick av vilka projekt som tidigare genomförts och vad som pågår i länet idag. Här kan du följa våra aktörer och kanske få tips på idéer, nätverk och förslag på projektgenomförare men också vilka finansieringsalternativ som nyttjats i arbetet. Uppföljning är en viktig del i arbetet med Nära Mat. Genomförandet av Nära Mat gör vi steg för steg, i stort och i smått. Vi gör det med gemensamma krafter. Utan samarbete kommer vi ingenstans.

Har du ett projekt som bör finnas med här? Hör av dig!

Nationell livsmedelsstrategi och Agenda 2030

Under våren 2017 beslutades av riksdagen “En livsmedelsstrategi i Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige”.

 

Alla medlemsländer i FN har genom Agenda 2030 förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan, som är tidtabellen, innehåller 17 mål och 169 delmål. En av de centrala åtgärderna handlar om “en hållbar och hälsosam livsmedelskedja”.

Läs mer
Fotomontage av kvinna som äter ett äpple med gräs i förgrunden