Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Utveckling av trädgårdsnäringen i Norrbotten och norra Sverige

Rapporten “Utveckling av trädgårdsnäringen i Norrbotten och norra Sverige” publicerades 2015. Rapporten är en kartläggning som genomförts på uppdrag av Hushållningssällskapet i Norrbotten och Västerbotten för att ge en samlad bild av dagens situation inom den yrkesmässiga trädgårdsnäringen i Norrbotten och de tre övriga nordliga länen Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Författare: Elisabeth Öberg, Hushållningssällskapet

Finansiering: Landsbygdsprogrammet

Utveckling av trädgårdsnäringen i Norrbotten och norra Sv.

Bilagor