Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Trädgårdsutvecklare

Genom arbetet med den regionala livsmedelsstrategin vill vi öka tillgängligheten på högkvalitativa grönsaker, frukt och bär från Norrbotten. Norrbottens invånare har generellt en dålig folkhälsa. Kosten har stor påverkan på folkhälsan och i dagsläget äter norrbottningarna för lite grönsaker.

Projektledare: Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen i Norrbotten

Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Samverkanspartners: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Gröna Näringar, Norrbottens kommuner, Region Norrbotten, Grans lantbruksskola, LTU, RISE, Studieförbundet vuxenskolan, LRF Norrbotten, SR P4 Norrbotten m.fl.

Trädgårdsland och personer som går omkring i trädgården

Projektet ska bidra till att skapa en konkurrenskraftig trädgårdsnäring i Norrbotten som ska nås genom samarbete i hela kedjan från odlingsföretaget till konsumenten. Projektets övergripande målsättning är att skapa större tillgång på hållbart närproducerade bär- och grönsaker för norrbottningarna och konkurrenskraftiga trädgårdsföretag.

Nära Mat i P4 Norrbotten under hösten 2019

Läs mer

Trädgårdsutvecklare

Bilagor

  • Dokumentnamn

    Information

  • / KB /
    Download Icon