Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Hållbar livsmedelskompetens i skolan

Det är viktigt att öka allas vår kunskap om hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn och ungdomar. Dagens unga är framtidens vuxna och de kunskaper och värderingar som unga får med sig från skolan kommer att få stor betydelse för framtiden, inte minst ur ett miljöperspektiv. Skolor (förskolor, grundskolor och gymnasieskolor) är därför mycket viktiga aktörer i samhällets strävan efter en hållbar utveckling.

Projektledare: Gunnar Jonsson, Länsstyrelsen i Norrbotten

Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Samverkanspartners: Luleå tekniska universitet, Teknikens hus, Region Norrbotten, nätverket Regio Emilia, Norrbottens kommuner, Grans naturbruksgymnasium, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, LRF Norrbotten m.fl.

Läs mer

Gunnar Jonsson arbetar sedan 2019-02-01 i ett tvåårigt projekt som Länsstyrelsens rådgivare för hållbar livsmedelskompetens i skolan. Arbetet kommer att inriktas mot att jobba tillsammans med lärare och elever för att få tillstånd en långsiktig kunskapsuppbyggnad med bäring på livsmedelsstrategin, Agenda 2030 och folkhälsa. En förutsättning för bra undervisning är kompetenta och kunniga lärare. En stor del av arbetet kommer därför att bestå i att hjälpa lärare att lyfta in relevant kunskap om livsmedelskedjan i skolan. Det finns också en strävan efter att få tillstånd närmare samarbeten mellan skolor och olika aktörer i den norrbottniska matproduktionen, exempelvis genom att utveckla koncept för gårdsbesök, studiebesök eller temadagar.

Vi börjar med barnen – livsmedelsstrategi i praktiken

Lyssna på podden Landet