Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Södra älvdalen – Rutt 616

Vi vill lyfta de mindre företagen samt stärka och synliggöra bygdens attraktivitet, samt bidra till att bevara ett öppet landskap med diversifierad odling. Syftet är att utveckla Rutt 616 till en motor för tillväxt, företagsamhet och en attraktiv bygd längs den del av väg 616 som är kategoriserad som ren Landsbygd enligt definitionerna i Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

Projektledare: Monica Gotthold
Finansiering: Spira Mare/Leader
Samverkanspartners: Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten

Logotype Rutt 616

Rutt 616 – Vägen som leder dig hem…

Hitta webben