Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi (2016-2020)

Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat, jobbades fram under 2015. Samverkande aktörer var Länsstyrelsen i Norrbotten, LRF Norrbotten, Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner. Visionen som myntades: Mer norrbottnisk mat på tallrikarna.

Projektledare 2015-2016: Håkan Stenmark, LRF Norrbotten
Projektgrupp 2015-2016: Håkan Stenmark (LRF), Jenny Bucht (Länsstyrelsen) och Jenny Hallergren Norlin (Norrbottens läns landsting)

Finansiärer framtagande av strategin: Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, LRF Norrbotten och Norrbottens kommuner

Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi (2016-2020)

Under hösten 2015 och en bit in på 2016 arrangerades ett antal seminarier med olika teman. Nära Mat-prat innehöll inspel från verkligheten, men också utrymme för kreativa processer där tankar och idéer möttes och diskuterades. Resultatet blev Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, som sjösattes under 2016. Efter 2016 har en samordnare tillsammans med länets aktörer aktivt jobbat med genomförande av strategins åtgärdsprogram. Läs mer under projekt “Samordnare Nära Mat 2017-2020”.

Bilagor

Nära Mat-prat

Bilagor