Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Norrbottens livsmedelsstrategi 2016-2020

Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, LRF Norrbotten, Region Norrbotten och Norrbottens kommuner.

Visionen är Mer norrbottnisk mat på tallrikarna.

 

Samordnare 2019-2020: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten
Samordnare 2017-2018: Jenny Bucht, Länsstyrelsen i Norrbotten
Projektledare 2015-2016: Håkan Stenmark, LRF Norrbotten

Finansiärer Samordning Nära Mat 2017-2020: Länsstyrelsen i Norrbotten, Längmanska företagarfonden och Sparbanken Nord

Norrbottens livsmedelsstrategi 2016-2020

Under hösten 2015 och en bit in på 2016 arrangerades ett antal seminarier med olika teman. Nära Mat-prat innehöll inspel från verkligheten, men också utrymme för kreativa processer där tankar och idéer möttes och diskuterades. Resultatet blev Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, som sjösattes under 2016. Mellan 2016-2020 har samordnaren tillsammans med länets aktörer jobbat aktivt med genomförande av strategins åtgärdsprogram.

Bilagor

Nära Mat-prat

Bilagor