Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Nära Mat 2.0 – revidering av Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi

Under 2020 tar vi nya tag för arbetet med Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi med sikte på 2030. Under vintern 2020/2021 arrangeras fyra seminariedagar med input från aktörer i branschen och där nuläge, målbilder och nya åtgärder diskuteras. Målgrupp är livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

Projektledare: Hulda Wirsén, Samordnare Nära Mat, Länsstyrelsen i Norrbotten

Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF.

Samverkansparter: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, LRF Norrbotten.

Uppstart Nära Mat 2.0 den 10 november 2020

Den 10 november erbjöds ett spännande program med flera nyckelpersoner ifrån branschen i länet tillsammans med nationella representanter. Konferensen sändes digitalt.

Bilagor