Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Investeringsstöd fiskodlingar & kompetensutveckling fiskodlingar

Här redovisas två projekt. Investeringen bestod av dammutbyggnad, utfodringssystem, syrgastillförsel, rördragning, utfiskningsutrustning. Samtidigt/parallellt genomfördes kompetensutveckling av anställda på de båda fiskodlingarna i Lycksele i Västerbotten och i Kusträsk utanför Boden.
Projektledare: Mikael Kivijärvi, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020 samt Havs och fiskerifonden.

Hitta kontakt

Syftet med investeringen har varit att öka anläggningarnas produktivitet och lönsamhet samt förbättra och modernisera vattenbruket. Syftet med kompetensutvecklingen har varit att medarbetare vid fiskodlingen skulle få ny kunskap för att maximalt nyttja effekterna av de nya investeringarna. Projektet har lett till en förbättrad miljö då fiskodlingar i Kusträsk har blivit mer landbaserade och därigenom även en förbättrad arbetsmiljön för de som arbetar där. Med investeringar i nya bassänger och ett nytt system för syretillförsel har kvalitén i produktionen ökat liksom produktivitet och avkastning.