Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Informationsinsatser för synliggörande av matkvalitetsmärkningarna Ark- och Presidiaprodukter

Projektet ska bidra till utveckling av traditionella samiska produkter genom kvalitetsmärkningsprogrammet Ark- och Presidiaprodukter inom Slow Food rörelsen och Slow Food Sápmi för att öka allmänhetens intresse för kunskap och därigenom öka efterfrågan samt stärka befintliga och utveckla nya marknader i syfte att skapa nya jobb.

Projektledare: Anneli Jonsson

Finansiering: Sametinget

Samverkanspartners: Producenter och Slow food international

Läs mer

Genom Slowfoodrörelsens- och egna informationskanaler inklusive befintliga samiska matföretag ska vi informera, främst om samiska Ark- och Presidiaprodukter såsom Suovas och vår nya Presidiaprodukt Gurpi. 4 nya samiska traditionella produkter ska identifieras varav 2 ska ansökas om till registrering av kvalitetsmärkningen Arken- respektive 2 produkter till Presidiaprodukt. En strategisk marknadsföringsplan samt informations- och marknadsföringsmaterial som speglar de budskap som det samiska näringslivet vill förmedla tas fram för dessa och de ska synliggöras på tänkbara arenor tillsammans med samiska matföretagare, en arena är matmässan Salon del Gusto i Turin.