Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

GRUDE

Projektets syfte är att öka medvetenheten i regionen om potentialen i cirkulär ekonomi och resurseffektivitet – hos offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner. Projektet skall bidra till nätverkande inom programområdet (norra Sverige, Norge, Finland).

Vision– nya jobbtillfällen, omställning till cirkulär ekonomi i befintliga kommuner och organisationer och att nya cirkulära tjänster startas upp.

Läs mer på Strukturums webbplats.
Följ projektet på Facebook: https://www.facebook.com/groups/grudejokkmokk/

Koordinator projektägare: Reeta Sipola
Projektledare lokalt: Amanda Mannervik
Projektpartners: LUAS, Strukturum, Sintef (Tromsö, Norge)
Finansiärer: Interreg Nord – Europeiska regionala utvecklingsfonden gnm Länsstyrelsen i Norrbottens län , Lapplands förbund, Region Norrbotten, Lapin ammattikorkeakolu Oy, Luonninvarakeskus, Sparbanken Nord, Jokkmokks Allmänning

Läs mer