Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Förstudie Vårt gemensamma matkulturarv i Sápmi

Förstudien kom till för fördjupat arbete med Interregprojektet “Árbi vårt gemensamma matkulturarv i Sápmi”. Projektet syftade till att formalisera samarbeten och ta fram specifika aktiviterer tillsammans med branschaktörer.

Projektledare: Victoria Harnesk, Slow Food Sapmi
Finansiär: Interreg Nord och Sametinget
Samverkanspartners: Sijti Jarnge

Läs mer