Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Om Nära Mat

Den mat som kommer från Norrbotten är bra, riktigt bra. Men vi tillverkar för lite. För 20 år sen var länet självförsörjande på mat till 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent.

Vi behöver mer norrbottnisk mat på tallrikarna och förutsättningarna för mer matproduktion finns. Ju mer mat vi producerar och konsumerar av det som kommer från våra åkrar, trägårdar, skogar, fjäll, älvar och hav, desto mer självförsörjande blir vi. För norrbottningarnas skull. För omvärldens skull. Ja, helt enkelt för att samhällets utveckling ska vara hållbar.

Visionen Mer norrbottnisk mat på tallrikarna nås genom att matproducenter, konsumenter och samhället kommer närmare varandra. Arbetet går vi steg för steg, i stort och i smått. Vi gör det med gemensamma krafter. Utan samarbete kommer vi ingenstans.

Målgrupp

Norrbottens livsmedelsstrategi vänder sig framför allt till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

Nyckelorden vid framtagandet av Nära Mat har varit nära samverkan, delaktighet, kreativa processer, en bred dialog med hela livsmedelskedjan och med politiker på lokal och regional nivå.

I styrgruppen ingår Susanne Friberg, Länsstyrelsen i Norrbotten, Monica Lejon, Region Norrbotten, Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner och Lars Ericsson, LRF Norrbotten.

Finansiering

Samordningen av Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, är finansierad av Länsstyrelsen i Norrbotten, Längmanska företagarfonden och Sparbanken Nord.