Reinhold Andefors: “Att handla norrbottniskt behöver vi påminnas om, ständigt”