Energiförsörjning för konkurrenskraftig matproduktion