”De skickliga företagarna klarar sig bäst i tuffare tider”