Åsa Labba: “Vi är för små för att se varandra som konkurrenter”