Anders Wuotila: “Den mat vi producerar måste vara kvalitetssäkrad”